Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์ประกาศตั้งศูนย์ข้อมูลในไต้หวัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผน Reimagine Taiwan ที่เพิ่มการลงทุนในไต้หวันมากขึ้น

ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเริ่มให้บริการ Azure ในเขตพื้นที่ (region) ใหม่ที่เป็นไต้หวัน และในขั้นถัดไปจะให้บริการ Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform ให้กับลูกค้าในไต้หวันต่อไป นอกจากการตั้งศูนย์ข้อมูลแล้ว ไมโครซอฟท์ยังระบุว่าจะผลักดันให้ทีมวิศวกรรมที่ไต้หวัน (Taiwan Azure Hardware Systems and Infrastructure) เป็นศูนย์กลางพัฒนาฮาร์ดแวร์ของ Azure สำหรับงานคลาวด์, IoT, Edge, AI อีกด้วย

ในงานเปิดตัวมีประธานาธิบดี Tsai Ing-wen เข้าร่วม โดยระบุว่าการลงทุนของไมโครซอฟท์ครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไต้หวันและสหรัฐอเมริกา จุดเด่นของไต้หวันคือมีธุรกิจด้านฮาร์ดแวร์จำนวนมาก และเป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐมาโดยตลอด

No Description

ไมโครซอฟท์ถือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่มาเปิดศูนย์ข้อมูลในไต้หวันเป็นรายที่สอง ต่อจาก Google Cloud ที่นำร่องไปก่อนแล้ว ในขณะที่ AWS ยังไม่มีศูนย์ข้อมูลในไต้หวัน

ไมโครซอฟท์มีศูนย์ข้อมูลในเอเชียตะวันออกหลายประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง และสิงคโปร์

No Description

ที่มา - Microsoft, Microsoft Taiwan, The Register

Get latest news from Blognone