Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์ประกาศในบล็อกจะพัฒนาสร้าง AI และชุดข้อมูลในการฝึกสอนอัลกอริทึมให้มีการใช้งานที่ครอบคลุมคนพิการได้หลากหลายและตรงตามความจำเป็นของแต่ละคนมากขึ้น

ไมโครซอฟท์ระบุว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะ data desert คือมีความกระตือรือร้นและมีพลังมากมายในการจะใช้ AI ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้พิการ แต่กลับมีข้อมูลไม่มากพอ ยกตัวอย่างแอปพลิเคชั่น Seeing AI ที่เอามือถือจ่อที่สภาพแวดล้อมด้านหน้าแล้วระบบจะสามารถบอกเราได้ว่าสถานที่ตรงหน้านั้นมีอะไรบ้าง เพื่อหาสิ่งของสำหรับผู้มีปัญหาการมองเห็น ระบบจะทำงานแม่นยำได้นั้นต้องมีข้อมูลมากพอ

ไมโครซอฟท์ทำโครงการ Object Recognition for Blind Image Training (ORBIT) สร้างชุดข้อมูลสาธารณะจากวิดีโอที่ส่งโดยผู้ที่ตาบอดหรือมีสายตาเลือนราง ใช้พัฒนาอัลกอริทึมสำหรับกล้องสมาร์ทโฟนให้จดจำสิ่งของส่วนตัวที่สำคัญ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น และยังร่วมมือกับ Team Gleason ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนผู้เป็นโรค ALS ทำ Project Insight สร้างชุดข้อมูลภาพใบหน้าผู้ที่เป็นโรคประสาทเสื่อม เพื่อให้ระบบจดจำผู้ที่มีอาการ ALS ได้

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาชุดข้อมูล VizWiz เป็นรูปถ่ายเพื่อฝึกอบรมและทดสอบอัลกอริธึมคำบรรยายภาพ และคำถามหรือเสียงสะท้อนจากผู้ที่มีปัญหาสายตาเพื่อนำมาพัฒนาอัลกอริทึมให้ดีขึ้น

ไมโครซอฟท์ถือเป็นบริษัทไอทีใหญ่ที่ตื่นตัวเรื่องการใช้งานสำหรับผู้พิการ ก่อนหน้านี้ก็เปิดตัวคอนโทรลเลอร์เกมสำหรับผู้พิการ Xbox Adaptive Controller

ที่มา - The Next Web, ไมโครซอฟท์

Get latest news from Blognone

Comments

By: Virusfowl
ContributorAndroidSymbianWindows
on 14 October 2020 - 03:55 #1180419

และคำถามหรือเสียงสะท้อนจากผู้ที่มีปัญหาสายตาเพื่อนำมาพัฒนาอัลกิริทึมให้ดีขึ้น

อัลกิริทึม => อัลกอริทึม


@ Virusfowl

I'm not a dev. not yet a user.