Tags:
Node Thumbnail

Glassdoor เว็บไซต์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงานบริษัทต่างๆ เผยฟีเจอร์ใหม่ให้พนักงานรีวิวความหลากหลายในองค์กร รวมถึงให้คะแนนได้ว่ามีการเลือกปฏิบัติจากเขื้อชาติ, เพศ, ศาสนาหรือไม่

โดยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาสามอย่างคือ การจัดอันดับความหลากหลาย หรือ Diversity & Inclusion Rating สามารถให้คะแนนได้ตั้งแต่ 1-5,
คนหางานและพนักงานสามารถแชร์ข้อมูลตัวเลขสถิติและข้อมูลเชื้อชาติ, เพศ, ศาสนาแบบไม่ระบุตัวตนได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มได้เห็นภาพรวมความหลากหลายในองค์กรได้ชัดเจนขึ้น, เพิ่มส่วนคำถามที่พบบ่อยหรือ Diversity FAQ Across Companies รวมคำถามสำคัญเกี่ยวกับความหลากหลายในองค์กรที่คนหางานควรรู้

No Description

Glassdoor ยังเผยด้วยว่า ได้ร่วมกับ The Harris Poll ทำผลสำรวจความเห็นคนสหรัฐฯ ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า 76% ของผู้หางานและพนักงานมองเห็นว่าความหลากหลายในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินบริษัท และมีความต้องการอยากทำงานในบริษัท่ี่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายอย่างแท้จริง การสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้หางานและพนักงานผิวดำ (47%) และคนลาติน (49%) ลาออกจากงานหลังพบเห็นหรือเจอเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติด้วยตัวเองในที่ทำงาน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่มากกว่าคนหางานและพนักงานผิวขาวอย่างมีนัยสำคัญ (38%)

Glassdoor ยังเผยรายชื่อบริษัทที่มีคะแนน Diversity & Inclusion Rating สูงด้วยดังนี้

 • Salesforce: 4.6
 • Accenture: 4.2
 • Amazon: 4.1
 • Apple: 4.0
 • Deloitte: 4.0
 • Facebook: 4.2
 • Google: 4.4
 • McDonald’s: 3.7
 • Starbucks: 4.1
 • Target: 4.1
 • Uber: 3.6
 • Walmart: 3.7

ที่มา - Glassdoor

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 2 October 2020 - 14:28 #1178585
sian's picture

ท่ี่ > ที่