Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หลัง ZTE เปิดตัว Axon 20 มือถือกล้องหน้าใต้จอรุ่นแรก ไปเมื่อ 2 กันยายนที่ผ่านมา วันนี้แอคเคาท์ทวิตเตอร์ @StationChat ได้ปล่อยภาพรายละเอียดบริเวณหน้าจอเพิ่มเติม เพื่ออธิบายว่า ZTE ใช้วิธีไหนในการซ่อนกล้อง

@StationChat รายงานว่าจำนวนเม็ดพิกเซลและความหนาแน่นของพิกเซลเหนือบริเวณกล้อง จะน้อยกว่าบริเวณอื่นบนหน้าจอ โดยอาจมีความละเอียดในระดับ 720p ในชณะที่หน้าจอโดยรวมอยู่ที่ระดับความละเอียด 1080p และเมื่อมีเม็ดพิกเซลน้อยกว่า ย่อมมีช่องว่างระหว่างเม็ดพิกเซลมากกว่า ในพื้นที่เท่ากัน

ช่องว่าระหว่างเม็ดพิกเซลนี้เอง ที่ทำให้แสงสามารถตกกระทบกล้องที่ซ่อนอยู่ได้ โดยบริเวณที่มีเม็ดพิกเซลหนาแน่นน้อย จะอยู่บนแถบ status bar และเป็นเพียงบริเวณเล็กๆ เท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานทั่วไปแต่อย่างใด

คงต้องมารอดูการใช้งานจริงอีกครั้งว่าจะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าบริเวณนั้นของหน้าจอ แตกต่างจากจุดอื่นหรือไม่ และคงต้องรอดูเทคนิคซ่อนกล้องของค่ายอื่น เช่น Xiaomi ที่น่าจะทำมือถือที่ซ่อนกล้องหน้าไว้ใต้จอออกมามากขึ้นเรื่อยๆ ในปีถัดๆ ไป

ที่มา - Android Community, @StationChat

No Descriptionภาพความแตกต่างของความหนาแน่นพิกเซล ระหว่างบริเวณที่มีกล้อง และไม่มีกล้องอยู่

Get latest news from Blognone

Comments

By: Bntrnc
iPhoneBlackberry
on 13 September 2020 - 04:07 #1175417

เจ๋งดี แต่ pixel peeper แบบผมคงขัดตาน่าดู