Tags:
Node Thumbnail

หลังเฟซบุ๊กระบุกับ CNN ว่าเตรียมต่อสู้กับคำสั่งแบนกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เกตเพลสจากประเทศไทย ตอนนี้ทางเฟซบุ๊กก็ส่งแถลงการณ์ถึงสื่อมวลชนในไทย แสดงความกังวลว่าการเรียกร้องเช่นนี้ขัดต่อสิทธิมนุษยชน และบั่นทอนความสามารถในการลงทุนของเฟซบุ๊ก โดยแถลงเต็มมีดังนี้

หลังจากที่ Facebook ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและถี่ถ้วนแล้ว เราตัดสินใจที่จะจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ทางรัฐบาลไทยระบุว่าเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องจากรัฐบาลเช่นครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่รุนแรง และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล และยังส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออก การดำเนินงานของ Facebook มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสิทธิต่างๆ ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคน และขณะนี้เรากำลังเตรียมความพร้อมเพื่อโต้แย้งในข้อกฎหมายต่อข้อเรียกร้องครั้งนี้ การแทรกแซงที่เกินขอบเขตของรัฐบาลเช่นในกรณีนี้ยังถือเป็นการบั่นทอนความสามารถของ Facebook ในการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงการดำเนินงานของสำนักงานในประเทศไทย การคุ้มครองดูแลพนักงานของบริษัทฯ และการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโดยตรงต่อธุรกิจต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์ม Facebook

เฟซบุ๊กยังระบุว่าโดยปกติเมื่อมีการร้องขอจากรัฐ ทางเฟซบุ๊กจะตรวจสอบว่าเนื้อหานั้นขัดต่อมาตรฐานชุมชนหรือไม่ และหากไม่ขัดก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางกฎหมาย แล้วออกรายงานการทำตามกฎหมายท้องถิ่นเป็นรายงานเพื่อความโปร่งใสทุก 6 เดือน

ที่มา - จดหมายข่าวเฟซบุ๊ก

No Description
(Photo by Alex Wong/Getty Images)

คำแถลงการณ์

“หลังจากที่ Facebook ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและถี่ถ้วนแล้ว เราตัดสินใจที่จะจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ทางรัฐบาลไทยระบุว่าเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องจากรัฐบาลเช่นครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่รุนแรง และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล และยังส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออก การดำเนินงานของ Facebook มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสิทธิต่างๆ ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคน และขณะนี้เรากำลังเตรียมความพร้อมเพื่อโต้แย้งในข้อกฎหมายต่อข้อเรียกร้องครั้งนี้ การแทรกแซงที่เกินขอบเขตของรัฐบาลเช่นในกรณีนี้ยังถือเป็นการบั่นทอนความสามารถของ Facebook ในการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงการดำเนินงานของสำนักงานในประเทศไทย การคุ้มครองดูแลพนักงานของบริษัทฯ และการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโดยตรงต่อธุรกิจต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์ม Facebook” ตัวแทนจาก Facebook กล่าว

ข้อเรียกร้องของรัฐบาล

- ประเด็นด้านเสรีภาพในการแสดงออกและกฎระเบียบที่ว่าด้วยการแสดงออกถือเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนมากที่สุดและมีความสำคัญสำหรับเราในฐานะที่เป็นองค์กร โดยเป็นหัวข้อที่ต้องอาศัยการหาความสมดุลที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่งระหว่างการช่วยให้ผู้คนสามารถแสดงออกถึงความคิดอย่างเสรีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม
- เมื่อเราได้รับคำขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานทางกฎหมายให้จำกัดการเข้าถึงของเนื้อหา เราได้ทบทวนว่าเนื้อหานั้นขัดต่อมาตรฐานชุมชนของเราหรือไม่ หากพบว่าเนื้อหานั้นละเมิดมาตรฐานชุมชน เราจะลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากแพลตฟอร์ม
- ในกรณีที่เนื้อหานั้นไม่ได้ละเมิดมาตรฐานชุมชน เราจะนำเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบทางกฎหมาย โดยกระบวนการทั้งสองขั้นตอนนี้เป็นไปเพื่อให้มั่นใจว่าคำขอนั้นถูกต้องตามกฎหมาย และเนื้อหานั้นมีการละเมิดกฎหมายท้องถิ่นจริง และเราอาจจำกัดการเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ ในประเทศที่ระบุว่าขัดต่อกฎหมาย โดยใน ประเทศไทย คำขอเหล่านั้นได้ถูกดำเนินการในรูปแบบคำสั่งศาลที่มีการยื่นคำร้องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เราดำเนินการอย่างโปร่งใสในการแจ้งถึงจำนวนเนื้อหาที่เราจำกัดการเข้าถึง โดยอิงจากกฎหมายท้องถิ่นในประเทศ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่รายงานเพื่อความโปร่งใส ซึ่งได้รับการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทุกๆ 6 เดือน

b

Get latest news from Blognone

Comments

By: Mars2005
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 25 August 2020 - 14:34 #1172834 Reply to:1172830
Mars2005's picture

:O

By: cgengine on 25 August 2020 - 14:45 #1172840 Reply to:1172834

:O

By: banditsoul on 25 August 2020 - 15:56 #1172868 Reply to:1172840

:O

By: qweret
AndroidWindowsIn Love
on 25 August 2020 - 18:07 #1172898 Reply to:1172868
qweret's picture

:O

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 25 August 2020 - 19:31 #1172913 Reply to:1172898

:O

By: stickyficky on 25 August 2020 - 20:21 #1172923 Reply to:1172913

:O

By: Jirawat
Android
on 26 August 2020 - 12:03 #1173017 Reply to:1172923
Jirawat's picture

:O

By: AnLek on 25 August 2020 - 14:44 #1172839

คำแถลงนี้เอามาจากไหนครับ ต้องการลิ้งค์ไปถึงต้นตอด้วยว่ามาจาก Facebook inc. จริงรึปล่าว

By: cgengine on 25 August 2020 - 14:47 #1172841 Reply to:1172839

ตามเนื้อหาข่าวที่ว่า ส่งจดหมายให้สื่อในไทย

คาดว่าน่าจะมีช่องทาง ส่งให้กับทางทีมงาน blognone นะครับ

By: Ford AntiTrust
ContributorAndroidBlackberryUbuntu
on 25 August 2020 - 14:51 #1172842 Reply to:1172839
Ford AntiTrust's picture

ก็ link จดหมายท้ายข่าวครับ ซึ่งในจดหมายก็คือบริษัทตัวแทนของ Facebook อีกที

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 25 August 2020 - 15:15 #1172849 Reply to:1172839
lew's picture

ได้รับอีเมลจากตัวแทน PR ของเฟซบุ๊กในไทยครับ ซึ่งก็เป็นปกติของการทำงานบริษัทข้ามชาติที่จะสื่อสารกับสื่อมวลชนแต่ละประเทศทางบริษัทเหล่านี้


lewcpe.com, @wasonliw

By: Wang_Peter
iPhoneAndroid
on 25 August 2020 - 14:56 #1172843
Wang_Peter's picture

ยกระดับเพดานจริงๆ เป็นข่าวทั่วโลกแล้ว

By: TheOrbital
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 25 August 2020 - 14:56 #1172844
TheOrbital's picture

พี่มาร์คหน้าตาเอาเรื่อง นี่ถ้าภาพมีครึ่งตัว อาจจะเห็นพี่มาร์คกำหมัดแน้ว

By: GyG on 25 August 2020 - 15:06 #1172848
GyG's picture

ตอนนี้สำนักข่าวใหญ่ ๆ ลงข่าวนี้กันหมดเลย CNN BBC Fox AlJazeera NHK
เลยกลายเป็นว่ารัฐช่วย ปชส. กลุ่มให้ซะงั้น
ปล. กลุ่มใหม่เพิ่งตั้งมาแทนยังไม่ถึง 24 ชม. มีสมาชิกปาเข้าไป 5.3 แสน เข้าไปละ

By: i3i4i5
ContributoriPhoneWindows
on 25 August 2020 - 15:33 #1172855 Reply to:1172848
i3i4i5's picture

ผมไม่เคยรู้จักกลุ่มนี้เลยจนข่าวที่แล้วนี่แหละครับ

By: Aoun
AndroidWindows
on 25 August 2020 - 16:18 #1172875 Reply to:1172855

กลุ่มลับในประเทศ แต่เป็นกลุ่มเปิดในต่างประเทศ

By: AnLek on 25 August 2020 - 15:32 #1172854

อันนี้ไม่น่าใช่แถลง official จาก FB นะครับ เพราะในเว็บ FB ไม่มี
ในไฟล์จดหมายเป็นจดหมายจาก บ.ที่ปรึกษาที่ FB จ้างมานานแล้ว ผมคิดว่าบ.นี้กำลังชักนำให้รัฐไทยทะเลาะกับ FB รึปล่าว เพราะถ้าของ FB จริงต้องขึ้นในเว็บเขาครับ https://about.fb.com/?s=thailand เสิช thailand ยังไม่มีเรื่องพวกนี้นะ

By: pongmile
ContributorAndroidSymbianWindows
on 25 August 2020 - 15:37 #1172856 Reply to:1172854
pongmile's picture

ตัวแทนอย่างเป็นทางการมันไม่ใช่ offcial ตรงไหนครับ


My facebook จิ้มๆ

By: yorjung
iPhoneWindows
on 25 August 2020 - 15:39 #1172859 Reply to:1172854

ปกติเวลาแถลงข่าวจะแถลงผ่านบริษัท PR ตัวแทนตามประเทศแบบนี้แหละครับผม

By: impascetic
Android
on 25 August 2020 - 15:40 #1172861 Reply to:1172854

ในหน้าที่แนบมานี่มันมีแต่ข่าว PR เค้านี่ครับ จดหมายแถลงการณ์แบบนี้ปกติเค้าเอาขึ้นเว็บด้วยเหรอ?

บริษัทอันนี้เป็นตัวแทน PR ของ FB ในไทย ลองอ่านในคอมเมนต์ของคุณ lew ก็ได้ครับ

แล้วเหตุผลอะไรถึงจะยุยงให้รัฐบาลประเทศตัวเองกับบริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้างตัวเองทะเลาะกันอ่ะครับ ถ้าแตกกันถึงขั้น FB ถอนทัพก็คือตัวเองเจ๊ง ทำเพื่อ?

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 25 August 2020 - 15:41 #1172863 Reply to:1172854
lew's picture

คุณกำลังอยู่ในโลกทฤษฎีสมคมคิดนะครับ

แถลงท้องถิ่นไม่มีในเว็บนี่ปกติมาก ซึ่งผมก็ไม่ชอบนะ มันทำให้สื่อเห็นไม่พร้อมกัน (กรณีนี้เองหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้รับจดหมายข่าวก่อน Blognone นับชั่วโมง) แต่ก็เป็นเรื่องปกติของวงการนี้ รวมถึงการแถลงข่าวจำนวนมากที่ผมได้เข้า เขาก็ไม่เปิดสตรีมอะไร ให้สื่อถามแล้วเขาไปเขียนกันเอง

แถลงท้องถิ่นมีผิดจากบริษัทแม่ไหมก็มีบ้างนานๆ ที มีแถลงแก้ออกมา บ้าง แต่พวกนี้เขา monitor กันหนักมาก มีคนแปลกลับ รวมถึงแปลข่าวที่นักข่าวเขียนว่าผิดจากที่เขาอยากสื่อไหม


lewcpe.com, @wasonliw

By: AnLek on 25 August 2020 - 15:47 #1172866 Reply to:1172863

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

By: hail_to_the_thief
iPhone
on 25 August 2020 - 15:46 #1172865

"การบั่นทอนความสามารถของ Facebook ในการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง" อ่านถึงตรงนี้แล้วขำ
ที่ผ่านมานอกจากออฟฟิสเล็กๆในไทยแล้วได้ลงทุนอะไรอีกไหม?

By: AnLek on 25 August 2020 - 15:53 #1172867 Reply to:1172865

5555 ตวงอย่างเดียว

By: cutter27
AndroidWindows
on 25 August 2020 - 21:01 #1172930 Reply to:1172865
cutter27's picture

อย่างน้อยก็เจียดเศษเงินจ่ายภาษีผ่านเงินเดือนลูกจ้าง ให้ประเทศไทย พอได้บอกว่าเสียภาษีให้แล้วนะ

By: PriteHome
ContributorAndroidWindows
on 25 August 2020 - 21:55 #1172943 Reply to:1172865
PriteHome's picture

+555
ภาษีก็แทบจะไม่เสีย (เมื่อเทียบกับผลกำไร)

By: redondo16
Android
on 25 August 2020 - 15:58 #1172870

น่าสนใจในแง่กฎหมายเหมือนกัน สมมุติว่าปิดออฟฟิตในไทยแล้วจะยังไงต่อหว่า เข้าใจว่าเซฟเวอร์ FB ไม่ได้อยู่ในไทยด้วย

By: Gored on 25 August 2020 - 16:03 #1172871
Gored's picture

อันนี้ละ อันไหนจริงอันไหนปลอม https://m.facebook.com/#!/story.php?story_fbid=631505181121646&id=336295587309275&ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 25 August 2020 - 16:11 #1172873 Reply to:1172871
lew's picture

อ่านโพสที่วางนี่จบไหมครับ หรืออ่านแต่บรรทัดแรก? อันนี้คือสงสัยเพราะในโพสถัดจากบรรทัดที่บอกว่าเงิบ เขาก็บอกว่าจะตอบโต้ทางกฎหมาย


lewcpe.com, @wasonliw

By: udornrt
AndroidWindows
on 26 August 2020 - 08:51 #1172978 Reply to:1172873

ทำไมไม่ลงข่าวที่ CNN ถอดข่าวออกเป็นเรื่องโอละพ่อ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 26 August 2020 - 11:52 #1173014 Reply to:1172978
lew's picture

เพราะข่าวก็ยังอยู่บนเว็บ CNN ครับ ส่วนคุณไปเอาข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้


lewcpe.com, @wasonliw

By: SuMMoN on 25 August 2020 - 17:39 #1172888 Reply to:1172871

อันนี้มันเพจ IO นี่ XD

By: cutter27
AndroidWindows
on 25 August 2020 - 21:23 #1172934
cutter27's picture

ถ้าคิดว่าผิดแนวทางของตัวเองก็ไม่ต้องไปปิดกั้นเพจที่ระบุสิ จะแบนก็แบนไป ยอมยึดในหลักการไม่ได้หวังแต่เงิน แต่นี่อะไร ยอมทำตามแต่ก็ทิ้งท้ายว่าจะฟ้อง เหมือนฟ้องแก้เกี้ยว ปากกล้าขาสั่น

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 25 August 2020 - 23:43 #1172955 Reply to:1172934
McKay's picture

โฆษก Facebook บอกด้วยว่าได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลไทยให้ จำกัดเนื้อหาทางการเมืองบางประเภทในประเทศโดยรัฐบาลขู่ว่าจะดำเนินคดีอาญากับตัวแทนของ Facebook ในประเทศไทยด้วย

By: IZaCl2eam
iPhone
on 26 August 2020 - 12:31 #1173021

แบนเลย เฟสบุค ปกติก็ไม่ค่อยเล่นอยู่ละ