Tags:
Node Thumbnail

The Wall Street Journal รายงานว่า Airbnb เตรียมยื่นเอกสารไฟลิ่งแบบ confidential สำหรับไอพีโอนำบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหุ้น ภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยบริษัทมีแผนจะเข้าตลาดหุ้นภายในปีนี้

ก่อนหน้านี้ Airbnb เคยประกาศแผนว่าจะนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นภายในปี 2020 แต่จากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่กระทบจำนวนการจองห้องพัก และภาพรวมของการท่องเที่ยว ทำให้บริษัทอาจเลื่อนแผนนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น แต่ในเดือนที่ผ่านมาซีอีโอ Airbnb ก็ยืนยันว่าบริษัทจะเดินหน้าตามแผน

ตัวแทนของ Airbnb ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อข่าวดังกล่าว

ที่มา: Reuters

Airbnb

Get latest news from Blognone