Tags:
Node Thumbnail

Google News Initiative ร่วมมือกับ Big Local News ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด จัดทำ COVID-19 Global Case Mapper แผนที่ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ทั่วโลก เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการทำข่าวโรคระบาด คนทำข่าวสามารถฝังลิงค์แผนที่ของแต่ละประเทศลงในเว็บข่าวของตัวเองได้

No Description

ตัวแผนที่ระบุสัดส่วนผู้ป่วยต่อประชากร 1 แสนคน แสดงให้เห็นความรุนแรงของการแพร่ระบาด และแสดงข้อมูลย้อนหลัง 14 วัน ในขณะเดียวกันก็แสดงกราฟผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันย้อนหลังไปตั้งแต่มีผู้ติดเชื้อครั้งแรกในพื้นที่นั้นๆ และสามารถดูอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ 7 วันที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น

No Description

ในช่วงแรกๆที่ COVID-19 กำลังระบาด กูเกิลก็ออกรายงานความหนาแน่นของคนในสถานที่สำคัญ เพื่อประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และดูว่าจากมาตรการปิดเมืองสามารถลดความหนาแน่นของสถานที่ต่างๆ ได้มากแค่ไหน

ที่มา - กูเกิล

Get latest news from Blognone