Tags:
Node Thumbnail

ในที่สุด Firefox for Android รุ่นใหม่ (โค้ดเนม Fenix) ที่พัฒนามาแรมปีก็ถูกปล่อยออกสู่สาธารณชนแล้วผ่าน Play store โดยทีมงานวางแผนปล่อยออกมาตามประเทศ ประเทศไทยสามารถอัพเดตได้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม

การปรับรุ่นครั้งนี้เป็นการปรับรุ่นครั้งใหญ่โดยเปลี่ยนมาใช้เอนจิน GeckoView และปรับหน้าตาใหม่หลายจุด เช่น ย้าย navigation bar มาอยู่ด้านล่าง เพื่อไม่ต้องเลื่อนนิ้วไปกดที่ด้านบนของจอ, เข้าสู่ Private browsing ได้ในการกดครั้งเดียว เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ที่อัพเดตจะต้องผ่านกระบวนการย้ายข้อมูล (migration) หลังจากติดตั้งเสร็จ และจะไม่สามารถ downgrade กลับไปเวอร์ชันเก่าได้อีก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Upgrade FAQ

ที่มา - Bugzilla

Get latest news from Blognone

Comments

By: Alpha Version
ContributorWindows
on 9 August 2020 - 19:10 #1170714
Alpha Version's picture

น้ำตาจะไหล หนีไปใช้บน Firefox Preview มาตั้งนาน

By: illuminator
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 9 August 2020 - 21:04 #1170722
illuminator's picture

ใช้อยู่ บอกเลยว่าลื่นมาก


The softest water wears down the hardest rock.

By: Diew
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 10 August 2020 - 20:53 #1170889
Diew's picture

navigation bar ข้างล่างนี่โครตคิดถึง

By: osmiumwo1f
ContributorWindows PhoneWindows
on 11 August 2020 - 14:35 #1170988
osmiumwo1f's picture

มีปัญหาอย่างเดียวตรง tab view ที่เปลี่ยนเป็นแบบ 2 คอลัมน์ไม่ได้ครับ