Tags:
Node Thumbnail

DHL Express ร่วมมือกับ STROM บริษัทผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการโซลูชั่นสำหรับการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า นำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาให้บริการรับและส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีผู้ส่งหรือผู้รับอยู่ภายในประเทศไทย เริ่มจัดส่งเอกสารและพัสดุขนาดเล็ก ใช้งานใน 5 เขตพื้นที่ี กทม. คือ ย่านดอนเมือง, พระราม 9, พระราม 3 บางแคและบางนา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

การเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ GoGreen โดยด๊อยช์โพสต์ ดีเอชแอลกรุ๊ป (DPDHL) มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางอากาศสู่สังคม

ด้านบริษัทSTROM เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทแบตเตอรี่ Oska ที่ได้พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ไอที อิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานทางทหารมาเกือบ 25 ปี

No Description

ที่มา - ข่าวประชาสัมพันธ์

Get latest news from Blognone