Tags:
Node Thumbnail

แอปเปิลเพิ่มฟีเจอร์รักษาความเป็นส่วนตัวผู้ใช้จากการถูกดักฟังว่ากำลังเข้าเว็บอะไรบ้าง โดยเพิ่มการรองรับ DNS-over-HTTPS (DoH) และ DNS-over-TLS (DoT) บน iOS 14 และ macOS 11 Big Sur ทำให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างทางไม่สามารถดักฟังว่าไคลเอนต์กำลังเข้าโดเมนอะไรบ้าง

การรองรับ DoH/DoT นี้สามารถแยกคอนฟิกทั้งระบบ, แยกเฉพาะแอป, หรือแยกตามโดเมนก็ได้ ทำให้บน iOS 14 และ macOS 11 จะคิวรีโดเมนของแอปเปิลด้วยเซิร์ฟเวอร์ของแอปเปิลเอง

นอกจากการรองรับ DoH/DoT แล้วแอปเปิลยังระบุว่ากำลังร่วมมือกับ IETF ในการออกแบบมาตรฐาน ESNI ที่จะทำให้ผู้ที่เห็นทราฟิกไม่สามารถบอกได้อีกว่าทราฟิกนี้เป็นของโดเมนใด โดยแอปเปิลไม่ได้ระบุว่าจะเริ่มทดสอบในเวอร์ชั่นนี้เลยหรือไม่

ที่มา - Apple: WWDC2020

No Description

Get latest news from Blognone