Tags:
Node Thumbnail

บริการจ่ายเงินผ่าน WhatsApp สามารถใช้งานได้แล้วในบราซิล ผู้ใช้งานสามารถจ่ายเงินและโอนเงินได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าแชท ต่อยอดจากจากระบบแคตตาล๊อกสำหรับร้านค้าที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้

WhatsApp เผยว่าบริการนี้จะรองรับบัตรเครดิตและเดบิต Visa และ Mastercard จากธนาคาร Banco do Brasil, Nubank และ Sicredi พร้อมทั้งกำลังเจรจากับ Cielo ผู้ให้บริการการชำระเงินชั้นนำของบราซิลอีกด้วย WhatsApp หวังว่าบริการดังกล่าวจะสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และทำให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตขึ้น

อนึ่ง บริการโอนเงินผ่านแอปเปิดให้ใช้งานครั้งแรกในอินเดีย และล่าสุดก็เพิ่งทดสอบระบบซื้อของผ่านแอปในอินเดียเช่นเดียวกัน สำหรับประเทศอื่นๆยังต้องติดตามกันต่อไป

No Description

ที่มา - Facebook Newsroom

Get latest news from Blognone

Comments

By: BlackMiracle
WriterAndroidUbuntuWindows
on 16 June 2020 - 17:25 #1163069