Tags:
Node Thumbnail

OpenAI บริษัทวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประกาศเปิดบริการเชิงการค้าตัวแรก เป็น API สำหรับประมวลข้อความโดยอาศัยโมเดล GPT-3 เปิดทางให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชั่นที่พูดคุยในภาษาธรรมชาติเหมือนคุยกับมนุษย์ได้ โดยตัวปัญญาประดิษฐ์เปิดให้รันบนโมเดลที่ฝึกไว้ก่อนแล้ว แต่ผู้ใช้สามารถ "โปรแกรม" เพิ่มเติมได้ด้วยการใส่ตัวอย่างให้โมเดล โดยทาง OpenAI ระบุว่าจะใช้ตัวอย่างไม่มากนักขึ้นกับความซับซ้อนของงาน

ทาง OpenAI เคยระบุว่าไม่แจกพารามิเตอร์ของ GPT-2 เพราะอาจถูกใช้ไปในทางอันตราย เช่นการสร้างข่าวปลอม ในการเปิด API ครั้งนี้ทาง OpenAI ก็ยังยืนยันแนวทางเดิมโดยระบุว่าหากมีการใช้ไปในทางอันตรายหรือใช้ส่งสแปมก็จะตัดบริการ

ช่วงเปิดตัว OpenAI นั้นบริษัทระบุว่าไม่ได้หวังผลกำไร แต่ปรับแนวทางเป็นการหากำไรอย่างจำกัดในภายหลัง โดยโครงการนี้เองก็ระบุว่าจะเป็นการหารายได้เพื่อเป็นทุนวิจัยต่อไป

Get latest news from Blognone