Tags:
Node Thumbnail

ก่อนจะเกิดเหตุโรคระบาด Facebook เคยผุดโครงการใหญ่ Willow Campus พื้นที่สำหรับทำงาน อยู่อาศัย ร้านค้าและสวนสาธารณะ เป็นการขยายพื้นที่สำนักงานใหญ่ Menlo Park แต่เมื่อโรคระบาดเข้ามา บริษัทพิจารณามาตรการ social distancing ลดความแออัดในสำนักงานในระยะยาว Facebook จึงเตรียมปรับลดขนาด Willow Campus ลง 29%

การปรับลดขนาดจากเดิม 1.75 ล้านตารางฟุต จะเหลือ 1.25 ล้านตารางฟุต เท่ากับว่าจะมีพนักงานจำนวนน้อยลง 2,550 รายจากจำนวนแรกที่คาดการณ์ไว้ถึงหมื่นราย ซึ่งคาดว่าจะเหลือราวๆ 7,000 คน

โครงการที่อยู่อาศัยใน Willow Campus ตามแผนการเดิมคือสร้างอาคารที่พักอาศัย 1,500 แห่งในพื้นที่ โดย 15% ของที่อยู่อาศัยจะเสนอราคาต่ำกว่าท้องตลาดด้วย โดยแผนใหม่จะเพิ่มจำนวนเป็นราว 20% โดยกระบวนการทบทวนแผนการใหม่สำหรับ Willow Village คาดว่าจะขยายไปจนถึงกลางปี 2021

No Description

ก่อนหน้านี้ไม่นาน มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก กล่าวในวิดีโอคอลคุยกับพนักงาน เผยยุทธศาสตร์ใหม่ของ Facebook คือก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ให้พนักงานทำงานแบบ remotely โดยภายในปี 2030 คาดการณ์ว่า 50% ของพนักงานจะสามารถทำงานที่ไหนก็ได้แบบถาวร ไม่ต้องเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ยังจะพิจารณาจ้างงานคนที่อยู่ไกลจากเมืองหรือเขตสำนักงานใหญ่

ที่มา - Mercury News

Get latest news from Blognone