Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลและแอปเปิลประกาศปล่อย Exposure Notifitcation API สำหรับการพัฒนาแอปติดตามผู้เข้าใกล้ผู้ป่วย COVID-19 ตามที่ได้ประกาศไว้ โดยแอปเปิลเองได้ปล่อยอัพเดต iOS 13.5 ให้ผู้ใช้ทั่วไป พร้อมกับอัพเดตเงื่อนไขการใช้งานฉบับเต็มที่จำกัดการใช้งานประเทศละหนึ่งแอปเท่านั้น อย่างไรก็ดีทั้งสองบริษัทจะรองรับการติดตั้งแอประดับภูมิภาคควบคู่กับแอประดับประเทศพร้อมกันได้

ตัว API มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจาก API เวอร์ชั่นแรกที่เปิดตัวออกมา โดยกุญแจยืนยันตัวจะสร้างด้วยการสุ่มเลขขึ้นใหม่เสมอแทนที่จะใช้กุญแจที่สร้างจากกุญแจตั้งต้น, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่แลกเปลี่ยนกันจะถูกเข้ารหัสทั้งหมด

กูเกิลและแอปเปิลระบุว่า API ชุดนี้ไม่ได้มาแทนที่การสอบสวนโรคแบบเดิมๆ แต่สามารถใช้เสริมได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ความเชื่อมโยงไม่ชัดเจนนัก เช่นปกติเจ้าหน้าที่สามารถสอบสวนโรคหาคนใกล้ชิดที่อยู่บ้านเดียวกันได้ แต่กรณีที่ไม่ชัดเจน เช่นซื้ออาหารในร้านเดียวกันเป็นช่วงเวลาไม่นาน หรือโดยสารรถสาธารณะคันเดียวกัน กรณีเช่นนี้ Exposure Notification API จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

ตอนนี้กูเกิลปล่อยตัวอย่างแอป และตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์สำหรับอัพโหลดข้อมูลผู้ติดเชื้อออกมาแล้ว

ในสหรัฐฯ มีหน่วยงานของบางรัฐเข้าร่วมโครงการแล้ว สำหรับนอกสหรัฐฯ ทั้งสองบริษัทระบุว่ามี 22 กระจายตัวทั้ง 5 ทวีปขอเข้าร่วมโครงการ หลังจากนี้หากมีหน่วยงานใดได้รับอนุมัติแอปก็น่าจะเริ่มใช้งานได้เร็วๆ นี้

ที่มา - Google Blog

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 21 May 2020 - 11:56 #1159312
sian's picture

สำหรับนอกสหรัฐฯ ทั้งสองบริษัทระบุว่ามี 22 กระจายตัวทั้ง 5 ทวีปขอเข้าร่วมโครงการ

สำหรับนอกสหรัฐฯ ทั้งสองบริษัทระบุว่ามี 22 ประเทศซึ่งกระจายตัวทั้ง 5 ทวีปขอเข้าร่วมโครงการ