Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Uber ประกาศปลดพนักงาน 3,700 คน หรือประมาณ 14% ของพนักงานทั้งหมดประมาณ 27,000 คน และซีอีโอ Dara Khosrowshahi จะไม่รับเงินเดือนที่เหลือของปี 2020 เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

เหตุผลที่ Uber ต้องปลดคนก็เป็นเพราะสถานการณ์ COVID-19 ทำให้คนเรียกรถผ่าน Uber น้อยลง บริษัทจึงจำเป็นต้องปลดพนักงานฝ่ายซัพพอร์ตและทรัพยากรบุคคล และคาดว่าจะต้องจ่ายเงินชดเชยทั้งหมดประมาณ 20 ล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้ไม่นาน Lyft คู่แข่งของ Uber เพิ่งประกาศปลดคน และ Grab สิงคโปร์ก็ให้พนักงานพักงาน-ลดเงินเดือนผู้บริหาร ซึ่งเป็นผลมาจาก COVID-19 ที่ทำให้คนเรียกรถแบบ ride hailing น้อยลงเช่นกัน

ที่มา - SEC

No Description

ภาพจาก Uber

Get latest news from Blognone