Tags:
Node Thumbnail

Zoom ผู้ให้บริการประชุมทางไกลประกาศเลือก Oracle Cloud Infrastructure เป็นผู้ให้บริการคลาวด์หลักที่จะรองรับการสเกลรองรับการใช้งานในอนาคต

Zoom ได้เซ็นสัญญากับ Oracle และดีพลอยระบบคอร์มีตติ้งบน Oracle Cloud มาแล้วกว่า 6 สัปดาห์ ซึ่งทาง Oracle ระบุว่าตอนนี้ Zoom มีการรับส่งข้อมูลมากกว่า 7 เพตะไบต์ต่อวันผ่าน Oracle Cloud Infrastructure

Brent Leary ผู้ก่อตั้งบริษัท CRM Essentials บริษัทด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าให้ความเห็นว่า Zoom ตั้งใจจะเน้นกลุ่มตลาดลูกค้าองค์กร จึงต้องให้ทั้งความมั่นใจทั้งในด้านการสเกลและความปลอดภัยของข้อมูล และค่อนข้างมั่นใจว่า Oracle น่าจะให้ข้อเสนอ Zoom ดีพอที่ทำให้ Zoom ตัดสินใจไม่เลือกรายใหญ่อย่าง AWS หรือ Azure

อย่างไรก็ดี Zoom ไม่ได้ใช้ Oracle Cloud ทั้งหมด โดยบริษัทจะยังคงใช้งานมัลติคลาวด์ คือยังมี AWS และ Azure ในการประมวลผลงานประเภทอื่นอยู่บ้าง

ที่มา - ZDNet, TechCrunch

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: kernelbase on 29 April 2020 - 20:08 #1156246

ไม่ใช่ว่า...สุดท้าย..ขายให้oracle ไปอีกเจ้านะ