Tags:
Node Thumbnail

AMD ออกแถลงการบนหน้าเว็บ ว่าในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว บริษัทได้รับการติดต่อจากบุคคลที่อ้างว่ามีข้อมูลไฟล์ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กราฟฟิกของบริษัทหลายชิ้น และ AMD ได้แจ้งให้ GitHub ลบโค้ดทดสอบที่หลุดออกมาไปแล้ว โดยโค้ดที่ถูกลบไปนั้น เป็นโค้ดทดสอบของชิป Navi 10, Navi 21 และ Arden

GitHub เผยแพร่เอกสารขอลบข้อมูลตามกฎหมาย DMCA มีรายละเอียดว่าหน้าที่ถูกสั่งปิดมีข้อมูลที่ “ถูกขโมยมาจาก AMD”

แฮกเกอร์ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ TorrentFreak ว่าถ้าเขาขายข้อมูลนี้ไม่ได้ เขาก็จะปล่อยข้อมูลทุกอย่างออกมาแบบออนไลน์ซะ ด้าน AMD ออกแถลงการว่า “ถึงแม้ AMD จะทราบว่าผู้กระทำยังมีข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย แต่เราเชื่อว่าข้อมูลนี่จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน หรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กราฟฟิกของบริษัทเราแต่อย่างใด”

ที่มา The Verge, TorrentFreak

Get latest news from Blognone