Tags:
Node Thumbnail

การลดความละเอียดวิดีโอสตรีมมิ่งไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในยุโรปแล้ว ล่าสุด Netflix กล่าวว่าได้เริ่มลดการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาลง 25% สำหรับผู้ใช้งานในประเทศอินเดีย เพื่อให้การใช้งานในประเทศยังเป็นไปตามปกติในช่วงโรคระบาด ที่มีความต้องการอินเทอร์เน็ตสูง

อย่างไรก็ตาม Netflix บอกว่าแม้ปริมาณการใช้งานจะถูกบีบลดลง แต่คุณภาพบริการจะยังคงเป็นไปตามแพ็คเกจที่ลูกค้าเลือกใช้งาน ทั้งนี้มีผลเป็นเวลา 30 วัน

ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งรายอื่นในอินเดียอย่าง Amazon Prime Video ก็เริ่มบีบการใช้ข้อมูลลงแล้ว ส่วน Hotstar ก็บอกว่าเตรียมใช้แผนงานนี้เช่นกัน

ที่มา: TechCrunch

Netflix India

Get latest news from Blognone