Tags:
Node Thumbnail

ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเท่าไหร่จากสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านกันเพราะโรค COVID-19 โดยเฉพาะในยุโรปที่หลายประเทศสั่งปิดเมืองแล้ว เมื่อ Vodafone เปิดเผยว่ายอดใช้งานทราฟิคอินเทอร์เน็ตในบางประเทศของยุโรปเพิ่มขึ้นสูงถึง 50%

Vodafone ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้อีก แต่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าประเทศไหนที่มีจำนวนปริมาณทราฟิคอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึนมากที่สุด แต่ก็คาดว่าอาจเป็นหนึ่งในประเทศที่รัฐบาลมีคำสั่งปิดเมืองอย่างสเปน, อิตาลีและฝรั่งเศส โดย Vodafone มีลูกค้าในภูมิภาคยุโรปทั้งหมดราว 120 ล้านคน ขณะที่เฉพาะในสหราชอาณาจักร Vodafone ระบุว่าทราฟิคเพิ่มขึ้นราว 30% จากลูกค้า 18 ล้านคน

ที่มา - The Guardian

No Descriptionภาพจาก Shutterstock

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 19 March 2020 - 15:35 #1151793
sian's picture

เพิ่มขึน > เพิ่มขึ้น