Tags:
Node Thumbnail

ที่ฮ่องกง คนนิยมใช้บัตร Octopus ใช้จ่ายแทนเงินสด ในสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาด คนฮ่องกงใช้บัตร Octopus จ่ายค่าเดินทางและร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดลดลงมาก และไปเพิ่มในส่วนของเครื่องใช้จำพวกข้าวสาร กระดาษทิชชู่ เนื่องจากคนอยู่บ้านมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบเทรนด์น่าสนใจคือ ร้านค้ารายเล็กก็เข้าร่วมเครือข่ายการรับบัตร Octopus เนื่องจากไม่อยากถือเงินสด หวั่นเชื้อโรค

Rita Li ผู้จัดการการตลาดของบัตร Octopus ระบุว่าปัจจุบันการใช้จ่ายผ่านบัตร Octopus กินพื้นที่การใช้จ่ายในร้านค้าถึง 80% ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการใช้จ่ายค่าเดินทางลดลง 40% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และยังพบว่าร้านค้ารายย่อยที่ไม่เคยเข้าระบบ Octopus มาก่อนก็มาเข้าระบบ แม้แต่ร้านค้าที่อยู่ไกลจากเมือง มีการลงทะเบียนเข้าระบบเพิ่มมา 3 เท่า นับตั้งแต่มีโรคระบาด

No Description
ภาพจาก Octopus

ที่มา - SCMP

Get latest news from Blognone

Comments

By: Kojorn on 9 March 2020 - 16:00 #1150584

ช่วงนี้ร้านค้าหรือผู้ให้บริการต่างๆในไทย ก็น่าจะทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการใช้บัตรเงินสดแทนการใช้ธนบัตร (เช่น รถเมล์ถ้าใช้บัตรอาจลดราคา 25สตางค์) น่าจะกระตุ้นให้คนปรับตัวกันได้เร็วขึ้นเยอะเลย

By: gosol
AndroidWindows
on 9 March 2020 - 18:53 #1150624
gosol's picture

bitcoin ไปไหน 5555+

By: shikima
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 9 March 2020 - 20:28 #1150628

ประเทศไทย ยังแบ่งควายไม่ลงตัว ถ้าจะให้ไร้เงินสดจริงๆ คงมีมากกว่า 10 ใบในกระเป๋าแน่ๆ

By: zipper
ContributorAndroid
on 10 March 2020 - 09:07 #1150664

ช่วงวิกฤตเชื้อโรคนี้อาจทำให้คนหันมาใช้ cashless กันมากขึ้นจนกลายเป็นนิสัยก็ได้