Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

งาน SXSW (South by Southwest) งานสัมมนาใหญ่ประจำปีด้านสื่ออินเทอร์แอคทีฟ, ภาพยนตร์ และดนตรี ประกาศยกเลิกการจัดงานในปี 2020 แล้ว ตามคำสั่งของเมืองออสติน รัฐเท็กซัส สถานที่จัดงาน ด้วยเหตุผลเรื่อง COVID-19

เดิมงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม คณะผู้จัดงานกล่าวว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา หน่วยงานด้านสาธารณสุขของออสตินยังยืนยันว่าสามารถจัดงานได้ แต่ด้วยการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น จึงได้สั่งให้งดจัดงานเป็นครั้งแรกในรอบ 34 ปี ทั้งนี้สถิติผู้เข้าร่วมงาน SXSW เมื่อปี 2019 มี 73,716 คน เดินทางมาจากนอกอเมริกา 19,166 คน

ก่อนหน้านี้บริษัทไอทีขนาดใหญ่หลายแห่ง ได้ประกาศยกเลิกการเข้าร่วมงาน SXSW ปีนี้ อาทิ Facebook, Intel, Twitter และ TikTok

ในตอนนี้ SXSW ยังไม่มีแผนชัดเจนว่าจะเลื่อนงานออกไปก่อน หรือยกเลิกงาน หรือเปลี่ยนมาเป็นสัมมนาออนไลน์แทน โดยจะแจ้งผู้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานอีกครั้ง

ที่มา: SXSW และ CNBC

alt="SXSW 2020"

Get latest news from Blognone