Tags:
Node Thumbnail

Sea กลุ่มบริษัทแม่ของ Garena และ Shopee รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2019 มีรายได้รวมทั้งกลุ่ม 909.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 133.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย-ภาษี-ค่าเสื่อมราคา-ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย) ขาดทุน 104.9 ล้านดอลและขาดทุนสุทธิ 281.9 ล้านดอลลาร์

กลุ่มธุรกิจสื่อบันเทิงดิจิทัล (Garena) มีรายได้ 479.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 107.4% จำนวนผู้ใช้งานในไตรมาส (QAUs) เพิ่มขึ้นเป็น 354.7 ล้านบัญชี มีจำนวนผู้ใช้งานแบบเสียเงิน 9.4% ของผู้ใช้งานรวม

Garena ยังประกาศความสำเร็จของ Free Fire เกมที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเอง ว่าเป็นเกมมือถือที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในปี 2019 ตัวเกมยังทำเงินสูงสุดในภูมิภาคละตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (Shopee) รายได้รวม 358.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 182.3% EBITDA ขาดทุน 306.2 ล้านดอลลาร์ มีจำนวนออเดอร์เพิ่มขึ้นเป็น 440.5 ล้านคำสั่ง และมียอดขายสุทธิ (GMV) 5,645.9 ล้านดอลลาร์

ที่มา: Sea

alt="Shopee"

alt="Garena"

Get latest news from Blognone

Comments

By: tom789
Windows Phone
on 4 March 2020 - 08:52 #1150012

กลายเป็น ว่า feefire กระแสดี