Tags:
Node Thumbnail

นินเทนโดประกาศเพิ่มตัวเลือกสีใหม่ของ Nintendo Switch Lite เครื่องเล่นเกมพกพา โดยสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือสีคอรัล

สามสีเดิมก่อนหน้านี้ของ Switch Lite คือสีเทอร์คอยซ์, สีเหลือง และสีเทา

Switch Lite สีคอรัลจะเริ่มจำหน่ายในญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมเป็นต้นไป ส่วนในอเมริกาเริ่มจำหน่ายวันที่ 3 เมษายน

ที่มา: Polygon

alt="Switch Lite"

Get latest news from Blognone

Comments

By: chalataom
AndroidWindows
on 19 February 2020 - 08:33 #1148255

หลานสาวผมถูกใจสิ่งนี้ (สี)

By: PandaBaka
iPhoneAndroidWindows
on 19 February 2020 - 08:56 #1148256
PandaBaka's picture

สีปะการัง

By: Sharan
iPhone
on 19 February 2020 - 16:11 #1148317

Nintendo Switch ยังไปได้สวย PS VITA ทำไมต้องตายด้วยนะ

By: geravet
iPhoneAndroidSymbianWindows
on 20 February 2020 - 08:57 #1148403 Reply to:1148317

เพราะ sony คิดว่าเกมพกพามันตายไปแล้ว

https://www.beartai.com/news/game-news/123735

By: readonly
iPhone
on 20 February 2020 - 06:35 #1148391
readonly's picture

น่าจะทำบอดี้ใสออกมา