Tags:
Node Thumbnail

François Chollet วิศวกรของกูเกิลและผู้สร้าง Keras ร่วมกับ Kaggle จัดแข่งปัญญาประดิษฐ์ Abstraction and Reasoning Challenge (ARC) เป็นการแข่งสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เหตุผล แทนที่จะใช้ข้อมูลจำนวนมากมาหารูปแบบของปัญหาและคำตอบแบบเดิมๆ

โจทย์ของ ARC จะคล้ายกับแบบทดสอบวัดไอคิว โดยมีตัวอย่างปัญหาและเฉลยมาให้ 3-5 ชุดในแต่ละข้อ จากนั้นปัญญาประดิษฐ์จะต้องแก้ปัญหาที่เหลือ โดยตัวโจทย์จริงๆ เป็นตารางของเลข 0-9 และเฉลยก็เป็นตารางเช่นกัน

ตัว François เองได้ตีพิมพ์รายงาน "On the Measure of Intelligence" เสนอการวัดความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์แบบ general AI ที่แก้ปัญหาได้กว้างขวาง โดยการแข่งครั้งนี้ตัวเขาเองคาดว่าการสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่แก้ปัญหาได้ทั้งหมดจะใช้เวลามากกว่า 10 ปี

ปัญญาประดิษฐ์ในช่วงหลังมักถูกมองว่าเทียบเท่ากับ deep learning ที่เป็นการหารูปแบบข้อมูลที่ซับซ้อน และใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบนั้น ตัว François เตือนผู้เข้าแข่งว่าการแข่งครั้งนี้ไม่เหมือนการแข่งอื่นๆ ที่ยิ่งมีข้อมูลเยอะยิ่งได้เปรียบ

ที่มา - Kaggle

No Description

ตัวย่างปัญหาในรายงาน On the Measure of Intelligence ภาพบนคือการลบสัญญาณรบกวนออกจากภาพ, ภาพล่างเป็นการเลื่อนวัตถุสีแดงให้ติดสี่เหลี่ยมสีฟ้า

Get latest news from Blognone