Tags:
Node Thumbnail

François Chollet วิศวกรของกูเกิลและผู้สร้าง Keras ร่วมกับ Kaggle จัดแข่งปัญญาประดิษฐ์ Abstraction and Reasoning Challenge (ARC) เป็นการแข่งสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เหตุผล แทนที่จะใช้ข้อมูลจำนวนมากมาหารูปแบบของปัญหาและคำตอบแบบเดิมๆ

โจทย์ของ ARC จะคล้ายกับแบบทดสอบวัดไอคิว โดยมีตัวอย่างปัญหาและเฉลยมาให้ 3-5 ชุดในแต่ละข้อ จากนั้นปัญญาประดิษฐ์จะต้องแก้ปัญหาที่เหลือ โดยตัวโจทย์จริงๆ เป็นตารางของเลข 0-9 และเฉลยก็เป็นตารางเช่นกัน