Tags:
Node Thumbnail

มูลนิธิ Mozilla Foundation ประกาศตั้งองค์กรใหม่ MZLA Technologies Corporation มารับผิดชอบการพัฒนาโปรแกรมอีเมล Thunderbird

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Mozilla หันไปทุ่มให้กับ Firefox เป็นหลัก และพยายามหา "บ้านใหม่" ให้ Thunderbird โดยปรับนโยบายมาหลายรอบ (รอบล่าสุดคือปี 2017)

หลังจากเปิดให้ชุมชนผู้ใช้งานเข้ามาช่วยพัฒนาโปรแกรมมากขึ้น ทางมูลนิธิจึงตัดสินใจตั้ง MZLA Technologies Corporation ที่มีสถานะเป็นบริษัทลูก ดูแล Thunderbird อย่างจริงจัง และสามารถหารายได้จากช่องทางใหม่ๆ เข้ามาช่วยเสริมการพัฒนา Thunderbird อีกด้วย

ปัจจุบัน Thunderbird ออกเวอร์ชันใหญ่ปีละ 1 ครั้ง โดยเวอร์ชันล่าสุดคือ Thunderbird 68 ที่ออกในเดือนสิงหาคม 2019 (นับเวอร์ชันตาม Firefox ที่ออกในช่วงนั้น เลขเวอร์ชันของ Thunderbird จะกระโดดๆ)

ที่มา - Thunderbird

Get latest news from Blognone