Tags:
Node Thumbnail

บริษัทวิจัยตลาดแรงงาน Buring Glass วิเคราะห์ตลาดแรงงานไอทีในสหรัฐฯ ช่วง 30 วันที่ผ่านมา พบว่าภาษา SQL ยังคงเป็นภาษาอันดับหนึ่งที่นายจ้างต้องการ คิดเป็นจำนวนตำแหน่งงาน 56,272 ตำแหน่ง ตามมาด้วยภาษาจาวา 48,949 ตำแหน่ง, ไพธอน 34,426 ตำแหน่ง, และจาวาคริปต์ 33,619 ตำแหน่ง

ความสามารถด้านซอฟต์แวร์อื่น เช่น ลินุกซ์ 28,562 ตำแหน่ง ออราเคิล 24,218 ตำแหน่ง, และ SQL Server 14,299 ตำแหน่ง แสดงให้เห็นว่างานฐานข้อมูลยังคงเป็นความสามารถสำคัญ

ข้อสังเกตจากเว็บหางาน Dice.com คือความสามารถยอดนิยมมักเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้ว เนื่องจากบริษัทส่วนมากสร้างแอปพลิเคชั่นภายในต่อเนื่องและต้องการบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านั้นไปเรื่อยๆ การเพิ่มเครื่องมือในภาษาใหม่เป็นเรื่องยาก เช่น การวิเคราะห์สถิติที่มีภาษา R ออกแบบมาเฉพาะ แต่ปรากฎว่าไพธอนก็ทำงานได้เหมือนกันแต่มีโปรแกรมเมอร์ในตลาดมากกว่าก็จะได้เปรียบ

ที่มา - Dice.com

No Description

Get latest news from Blognone