Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐ ประกาศยกเลิกสิทธิบัตรระบบไฟล์แบบ FAT ของไมโครซอฟท์แล้ววันนี้

หลังจากที่ไมโครซอฟท์ได้ออกประกาศเก็บค่าลิขสิทธิการใช้งานระบบไฟล์แบบ FAT ซึ่งใช้ในดอสและวินโดว์กับผู้ผลิตกล้องดิจิตอลเมื่อปีที่แล้วนั้น ในวันนี้ทางสำนักงานสิทธิบัตรได้ออกมายกเลิกสิทธิบัตรดังกล่าวนี้

การยกเลิกดังกล่าวเกินขึ้นเพราะมูลนิธิ PubPat ซึ่งเป็นองค์กรณ์อิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และชอบธรรมของสิทธิบัตรต่างๆ โดยองค์กรณ์นี้ได้ขอให้มีการทบทวนสิทธิบัตรจำนวนมาก และ FAT ก็เป็นหนึ่งในสิทธิบัตรที่ถูกทบทวน

ไมโครซอฟท์ยังคงมีสิทธิขอโต้แย้งคำตัดสินครั้งนี้ได้

การยกเลิกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากบริษัทจำนวนหนึ่งได้จ่ายค่าลิขสิทธิในการใช้งาน FAT ไปแล้ว โดยส่วนมากเป็นบริษัทผลิตกล้องเนื่องจากต้องอ่านและฟอร์แมตแผ่นให้อยู่ในรูปแบบ FAT ได้ในขณะที่ผู้ผลิตการ์ดเมมโมรีหลีกเลี่ยงการจ่ายได้เนื่องจากสามารถขายแผ่นเปล่าๆ ที่ไม่มี FAT บนตัวแผ่นได้

ที่มา PubPat SlashDot theINIQUIRER

Get latest news from Blognone