Tags:
Node Thumbnail

ผู้อ่าน Blognone ที่ติดตามเรื่องสตาร์ทอัพแนวเรียกใช้บริการแบบออนดีมานด์ อาจคุ้นกับชื่อ Wag สตาร์ทอัพ สำหรับหาคนพาสุนัขเดินเล่น หรือที่บางคนเรียกว่า Uber for Dog ความน่าสนใจคือ Wag นั้นมีผู้ลงทุนรายใหญ่คือกองทุน Vision Fund ของ SoftBank ด้วย ซึ่งหลัง SoftBank ประกาศปรับแผนการลงทุนในสตาร์ทอัพ Wag เองก็ได้รับผลกระทบมาก

โดย SoftBank ได้ตัดสินใจถอนการลงทุนทั้งหมดใน Wag ด้วยการขายหุ้นกลับคืนให้กับบริษัท ที่ราคาซึ่งไม่มีการเปิดเผย แต่ทำให้ Wag มีมูลค่ากิจการต่ำกว่า 650 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นมูลค่าที่ SoftBank เข้าถือหุ้นเมื่อสองปีก่อน ทั้งนี้ SoftBank ถือหุ้นใน Wag มากกว่า 50% ส่วนสาเหตุที่ SoftBank ขายหุ้นทั้งหมดนั้นรายงานบอกว่าเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแผนงานของ Wag ที่จะทำกำไร

ผลกระทบจากการขายหุ้นของ SoftBank ยังทำให้ Wag ประกาศปลดพนักงานเป็นจำนวนพอสมควรอีกด้วย

ที่มา: Business Insider

alt="Wag"

Get latest news from Blognone

Comments

By: iamfalan
iPhoneAndroidWindows
on 13 December 2019 - 19:36 #1140402

Wework effect