Tags:
Node Thumbnail

อุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะคนขับเล่นโทรศัพท์มีเป็นระยะ ๆ โดยกรมขนส่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลียเริ่มใช้กล้องจราจรทำงานร่วมกับ AI คอยถ่ายภาพว่าผู้ใช้รถกำลังใช้มือถือระหว่างขับรถหรือไม่เป็นที่แรกของโลกเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลง

ตามกฏหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ถ้าผู้ขับขี่ต้องการใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถต้องใช้อุปกรณ์ handsfree เช่นหูฟังบลูทูธเท่านั้น ถ้าผู้ขับรถกำลังถือโทรศัพท์แนบหู, วิดีโอคอล, เล่นโซเชียลหรือถ่ายภาพจะผิดกฏหมาย โดยกล้องจราจรจะตรวจจับและถ่ายภาพส่งให้ AI ทำหน้าที่ตรวจคัดภาพที่เห็นว่าผู้ขับขี่กำลังใช้มือถืออยู่และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความถูกต้องของภาพอีกครั้ง

No Descriptionภาพจาก Shutterstock

โดยภายในสามเดือนแรกที่เริ่มต้นใช้ระบบกล้องจราจรนี้ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับจดหมายเตือนก่อน ถ้าฝ่าฝืนอีกจะถูกปรับเป็นเงิน 344 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 7,000 บาท และถ้าอยู่ในพื้นที่โรงเรียนจะเพิ่มขึ้นเป็น 457 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 9,000 บาทรวมทั้งถูกตัดคะแนนการขับขี่อีกด้วย

รัฐนิวเซาท์เวลส์ในปี 2018 มียอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 354 คน ถัดมาในปี 2019 ลดลงเหลือ 329 คน และทางการรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็เป้าว่าจะลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงไปอีก 30% ในปี 2021 ด้วยระบบกล้องจราจรนี้

ที่มา: The Guardian

Get latest news from Blognone

Comments

By: gunornor
In Love
on 3 December 2019 - 12:42 #1139299

7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ไทย 2019 เสียชีวิตรวม 386 ราย
มากกว่า NSW ทั้งปี

By: whitebigbird
Contributor
on 3 December 2019 - 12:47 #1139300
whitebigbird's picture

ประเทศไทยควรมีนะ ประเทศเราอ่อนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายมาก ถ้าให้ ai ตัดสินใจแทนน่าจะเที่ยงธรรมดี

By: zerocool
ContributoriPhoneAndroid
on 3 December 2019 - 13:07 #1139306
zerocool's picture

ดีนะแบบนี้


That is the way things are.

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 3 December 2019 - 13:37 #1139310

ติดเดือนเดียว รับรองรัฐบาลได้ทุนคืน