Tags:
Node Thumbnail

AWS เปิดตัวบริการ AWS DeepComposer บริการปัญญาประดิษฐ์ช่วยแต่งเพลง โดยผู้แต่งเพียงแต่งทำนองหลักเท่านั้น ที่เหลือโมเดลปัญญาประดิษฐ์จะเล่นเครื่องดนตรีอื่นๆ ให้เข้ากันอัตโนมัติ

DeepComposer ขายคู่กันทั้งคีย์บอร์ด MIDI ขนาด 32 คีย์และบริการคลาวด์ แม้บริการจะไม่จำเป็นต้องใช้คีย์บอร์ด แต่แต่งเพลงผ่านคีย์บอร์ดบนจอภาพได้ก็ตาม

โมเดลปัญญาประดิษฐ์มีให้เลือกแต่งเพลงได้ 4 สไตล์ ได้แก่ ร็อก, ป๊อบ, แจ๊ส, และคลาสสิค นอกจากนั้นยังสามารถปรับโมเดลเป็นรูปแบบเพลงเฉพาะตัวได้

บริการคิดค่ารันเป็นรายชั่วโมง ตอนนี้ยังอยู่ช่วงทดสอบวงปิดเท่านั้น

ที่มา - AWS Blog

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 3 December 2019 - 10:38 #1139291
sian's picture

ยังนี้ > ตอนนี้