Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลเพิ่มเครื่องมือช่วยสร้างเส้นทาง ปักหมุด เพิ่มรูปถ่ายและเนื้อหาข้อความลงใน Google Earth เพื่อให้เราสามารถสร้างแผนที่เล่าเรื่องได้เองจาก Google Earth โดยตรง (คล้ายๆ กับ My Maps แต่เป็นเวอร์ชัน Google Earth)

ในคลิปของกูเกิลสาธิตการใช้เครื่องมือนี้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น สร้างแผนที่ถิ่นฐานเก่าของครอบครัว พร้อมแทรกภาพถ่ายเก่าๆ เอาไว้ในแต่ละจุด, สร้างแผนที่สภาพแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน เป็นต้น แผนที่ที่สร้างยังแชร์ให้คนอื่นได้ผ่านระบบแชร์ของ Google Drive

การสร้างแผ่นที่จำเป็นต้องทำผ่าน Google Earth for Web ซึ่งเป็นเวอร์ชันปัจจุบันของ Google Earth (ตัวโปรแกรมบนเดสก์ท็อปหยุดพัฒนามานาน 2 ปีแล้ว) ส่วน Google Earth เวอร์ชัน Android/iOS สามารถใช้ดูแผนที่ได้อย่างเดียว

ที่มา - Google

No Description

Get latest news from Blognone