Tags:
Node Thumbnail

The Games Award เวทีประกาศรางวัลอุตสาหกรรมเกมที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับ เดินทางมาถึงปีที่ 5 แล้วเลยประกาศรางวัลพิเศษ Favorite Year รางวัลเกมยอดนิยมที่สุดจากตัวเลือก Game of the Year ทั้ง 5 ปีตั้งแต่ 2014 จนถึง 2018

ตัวเลือกก็มี Dragon Age: Inquisition ประจำปี 2014, The Witcher 3 ปี 2015, Overwatch ปี 2016, Zelda: Breath of the Wind ปี 2017 และ God of War ปี 2018

Favorite Year เป็นรางวัลกลุ่มแรก (Early Bird) ที่ถูกประกาศออกมาในปีนี้ คาดว่าผู้ชนะน่าจะประกาศภายในงาน The Games Award ปีนี้ที่จะจัดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคมนี้ ขณะที่รางวัลประเภทอื่น ๆ น่าจะประกาศตามมาภายในเดือนนี้

ที่มา - The Games Award

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Saturn on 10 November 2019 - 19:35 #1136814

Zelda กินเรียบ

By: ash_to_ash
AndroidWindows
on 10 November 2019 - 20:27 #1136815

จากกระแส Netflix witcher นอนมากเลย

By: zyzzyva
Blackberry
on 10 November 2019 - 20:40 #1136816

จุดยืนของสาขานี้คืออะไร ชื่อรางวัล Favorite Year, คำถามถามว่า WHICH YEAR HAS BEEN YOUR FAVORITE SO FAR?
แต่ในตัวเลือกเป็น Game of the Year สรุปแล้วจะให้เลือก Favorite Year หรือ Favorite Game of the Year กันแน่
ยังไม่รวมว่าอัตราส่วนระหว่างแฟนโหวตกับคณะกรรมการโหวตแบ่งกันยังไงด้วยนะ ปีที่ผ่านมาแฟนโหวตมีน้ำหนัก 10% ไม่รู้ปีนี้เปลี่ยนแปลงไหม ในเว็บยังไม่บอกกฏ

By: zerocool
ContributoriPhoneAndroid
on 10 November 2019 - 22:51 #1136821
zerocool's picture

ผมเลือก The Witcher 3


That is the way things are.

By: api on 11 November 2019 - 00:26 #1136823

เกมจากเอเชียมีแค่ zelda เกมเดียว (ก็นะค่ายญี่ปุ่นเหลือดีแค่นี้แหละ)

By: powerstone
iPhoneAndroidWindows
on 11 November 2019 - 04:08 #1136825

dragon age กับ overwatch นี่ไม่สมควรได้จริงๆ

By: Nolim
AndroidWindows
on 11 November 2019 - 07:58 #1136829 Reply to:1136825

Dragon age ภาค Inquisition นี่สู้ภาค Origin ไม่ได้เลย

By: Onewings
Windows
on 11 November 2019 - 17:25 #1136883 Reply to:1136825

OW มัน OverHyped จนตอนนี้กลายเป็นเกมกากๆไม่เหลือภาพความเป็น GToY เลยแถม Dev บอกทิ้งไปออก OW2 ตั้งนานแล้ว Kappa

By: K.D.ANGELO
iPhoneAndroidWindows
on 11 November 2019 - 05:03 #1136826
K.D.ANGELO's picture

5 เกมส์นี้ผมเอา Zelda

By: ThisisPN
iPhoneAndroidWindows
on 11 November 2019 - 07:49 #1136828

ถ้ามาทรงนี้ Zelda นะครับ

By: jackypotter
iPhoneSymbian
on 11 November 2019 - 10:15 #1136840
jackypotter's picture

เลือก Zelda เหมือนกันครับ

By: makeithard
iPhoneAndroid
on 11 November 2019 - 10:16 #1136841

Zelda โลด

By: alph501
iPhoneWindowsIn Love
on 11 November 2019 - 10:42 #1136842
alph501's picture

โหวตยากจังแฮะ ความสร้างสรรค์คือ zelda แต่ถ้าความเข้มข้นของรสชาติต้อง witcher