Tags:
Node Thumbnail

AIS เดินหน้าประกาศความสำเร็จในตลาด Internet of Things หรือ IoT ครองส่วนแบ่งการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เป็นอันดับ 1 พร้อมแชร์เทรนด์สำคัญของ IoT ในไทยและต่างประเทศ และที่สำคัญคือ AIS ยังร่วมกับ สมาคมไทยไอโอที และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน Thai IoT International Conference งานประชุมวิชาการด้าน IoT ครั้งแรกของประเทศไทยด้วย

No Description

AIS ครองส่วนแบ่งตลาด IoT

ที่ผ่านมา AIS ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมโซลูชัน IoT เพื่อประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงข่าย IoT ทั้ง NB-IoT และ eMTC ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศเป็นรายแรกและรายเดียวในไทย ตลอดจนการสนับสนุนและร่วมพัฒนานวัตกรรม IoT ให้กับทุกภาคส่วนผ่านโครงการ AIS IoT Alliance Program หรือ AIAP เพื่อสร้าง IoT ecosystem ของประเทศให้แข็งแกร่ง

นนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าแผนกงานการตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS เผยตัวเลขส่วนแบ่งตลาด IoT ในไทย โดยพบว่า ตลาดมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT 1.1 ล้านการเชื่อมต่อ ในจำนวนนี้มีสัดส่วนการเชื่อมต่อจากโครงการ AIS 6.62 แสนการเชื่อมต่อ ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1

No Description

จากข้อมูลการเชื่อมต่อ IoT ภายใต้เครือข่ายของ AIS มีการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานในหลายรูปแบบและหลายอุตสาหกรรม งานที่นำ IoT ไปใช้เยอะที่สุดคือ การติดตามรถยนต์ (fleet management) 30.53% เครื่องรูดบัตร (Mobile EDC) 30.31% ตู้ให้บริการอัตโนมัติ (Payment Kiosk) 23.6% ด้านอุตสาหกรรมที่นำไปใช้งานมากที่สุดคือ ภาคการเงิน 55.51% การขนส่ง 29.23%

การนำ IoT มาใช้ในอนาคตจะยิ่งขยายวงกว้างไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก เพราะเครือข่ายมีความพร้อมมากขึ้น ข้อมูลจากบริษัทวิจัย Frost&Sullivan ระบุว่า ตอนนี้ตลาด IoT ไทยมีมูลค่า 3.8 หมื่นล้านบาท และมูลค่าจะพุ่งสูงถึง 4.1 หมื่นล้านบาทภายในปี 2020

จากที่ AIS สร้างเครือข่ายพันธมิตร IoT ผ่าน AIS IoT Alliance Program หรือ AIAP ก็มองเห็นเทรนด์ว่า นักพัฒนาในไทยมีความสนใจนำ IoT ไปต่อยอดด้านใดบ้าง ที่เห็นชัดที่สุดคือด้าน Smart Cities, Smart Living, Smart Industrial, Smart Health

ประกาศความร่วมมือสมาคมไทยไอโอที, มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยกระดับ IoT Ecosystem ในไทย ประเดิมจัดงาน Thai IoT International Conference ครั้งแรกของประเทศ

AIS ในฐานะผู้นำตลาด IoT ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับสมาคมไทยไอโอที และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อยกระดับเทคโนโลยี IoT ของไทยให้ก้าวหน้า โดยจะเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี IoT ให้กับสมาชิกสมาคมฯ และประชาชนที่สนใจ พร้อมเปิดให้นำโซลูชัน IoT ที่พัฒนาขึ้นมาทดลองทดสอบบนโครงข่าย IoT จริง รวมไปถึงร่วมจัดประชุมวิชาการงานวิจัยด้าน IoT ที่พร้อมนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นโซลูชันที่ให้บริการได้จริงในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถบุคลากรด้าน IoT ของไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน IoT แห่งอาเซียนในอนาคต

ประเดิมความร่วมมือแรกกับการจัดงาน Thai IoT International Conference งานประชุมวิชาการด้าน IoT ครั้งแรกของประเทศไทย เป็นงานผสมผสานระหว่างการจัดการประชุมเชิงวิชาการ (Academic conference) และการหาผู้ร่วมลงทุนทางการค้า (Pitching) ให้นักวิจัยที่มีผลงานทางด้าน IoT สามารถนำเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ นำผลงานไปเสนอเพื่อหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจได้จริง
No Description

นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที กล่าวว่า Thai IoT International Conference จัดขึ้นเพื่อผลักดันวงการ IoT ในไทย นำผลการศึกษาวิจัยออกสู่สายตานักลงทุน นำผู้เชี่ยวชาญมา pitching กัน สร้างความตระหนักรู้ และเพิ่มขีดความสามารถด้าน IoT ให้กับประเทศไทย

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า บทบาทหลักของมหาวิทยาลัย คือสร้างองค์ความรู้และผลิตบุคลากร การจัดงานนี้ทำให้องค์ความรู้กระจายตัวออกไปได้มากขึ้น และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง โดยเทรนด์สำคัญที่ IoT จะตีโจทย์ได้คือเกษตรกรรม จึงคาดหวังในระยะยาวว่า การผลักดัน IoT จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนได้

ผู้เข้าร่วมงานจะได้ฟังหัวข้องานวิจัยด้าน IoT จากสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุม 8 หัวข้อ คือ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สุขภาพ อุตสาหกรรม พลังงาน โลจิสติกส์ ด้านการจัดการและสังคมศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IoT

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ tiicthailand.com

Get latest news from Blognone