Tags:
Node Thumbnail

เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ใช้เว็บซิสโก้จำนวนมากพบว่าบริการไม่สามารถล็อกอินได้ หรือแม้แต่บล็อกซิสโก้เองก็กลายเป็นหน้าติดตั้ง WordPress และตอนนี้ได้แก้หมดแล้ว โดยระบุว่าเกิดจากการแก้ไขระบบภายใน (internal system change)

ระยะเวลาที่ระบบมีปัญหาเริ่มตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย และบางระบบเริ่มกลับมาเรื่อยๆ จนกระทั่งทางซิสโก้แจ้งผ่านทวิตเตอร์ว่าแก้ไขทั้งหมดแล้วเมื่อประมาณตีสองครึ่งที่ผ่านมา

หลายบริการไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้ เช่น WebEx ที่ใช้งานได้ต่อเนื่อง

ที่มา - TechCrunch

No Description

ภาพโดย Bru-No

Get latest news from Blognone

Comments

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 11 October 2019 - 10:32 #1132854
btoy's picture

นักปราชน์ยังรู้พลั้ง ฮี่ๆ


..: เรื่อยไป