Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์ประกาศความร่วมมือกับ Pivotal (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการควบรวมกิจการเข้ากับ VMware) เปิดตัว Azure Spring Cloud บริการคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับแอพพลิเคชันที่เขียนด้วย Spring Framework โดยเฉพาะ

ช่วงหลังโครงการ Spring ปรับตัวเข้ากับยุคคลาวด์ โดยแยกโครงการย่อย Spring Cloud เพื่อพัฒนาตัวเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์คลาวด์รุ่นใหม่ๆ เช่น Kubernetes, Zookeeper และการรันบนคลาวด์ยอดนิยม เช่น AWS, Azure, GCP, Alibaba Cloud

ความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์กับ Pivotal ครั้งนี้คือ ไมโครซอฟท์ออกบริการ Azure Spring Cloud มาให้เฉพาะ จัดการตัวซอฟต์แวร์ Spring Cloud และ Kubernetes ให้เสร็จสรรพ นักพัฒนาสนใจแค่เพียงการพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างเดียว ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การสเกล การอัพเดตเวอร์ชัน หรือความปลอดภัยให้ยุ่งยาก

ตัวบริการ Azure Spring Cloud ยังเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆ บน Azure ให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล Azure SQL Database, Cosmos DB (หรือฐานข้อมูลดั้งเดิมอย่าง MySQL/PostgreSQL) หรือจะเป็นบริการเฉพาะของ Azure เองเช่น Azure Active Directory, Event Hubs, Azure Key Vault เป็นต้น

สถานะของบริการตอนนี้ยังเป็น Private Preview และยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของโมเดลการคิดเงิน

No Description

ที่มา - Microsoft, Pivotal

Get latest news from Blognone