Tags:
Node Thumbnail

แอพฯ แผนที่ร้านค้า โดยรวบรวมข้อมูลตำแหน่งร้านค้า "ชิม ช้อป ใช้" ทั่วประเทศ 77 จังหวัด ที่ร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไว้ภายในแอพฯ เดียว

★ ชิม ★ ช้อป ★ใช้ ★ ทั่วไป ★ ช้อปธงฟ้า

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” รับเงินผ่าน "เป๋าตัง" (G-Wallet) จำนวน 10 ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 (รับลงทะเบียน วันละ 1 ล้านคน ต่อเนื่อง ทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน)

ชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้

ชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้

ชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้

ภาคเหนือ 9 จังหวัด
1.จังหวัดเชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง
8.จังหวัดลำพูน
9.จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา
6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดหนองบัวลำภู
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคกลาง 22 จังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดอ่างทอง
3. จังหวัดชัยนาท
4. จังหวัดกำแพงเพชร
5. จังหวัดลพบุรี
6. จังหวัดนครนายก
7. จังหวัดนครปฐม
8. จังหวัดนครสวรรค์
9. จังหวัดนนทบุรี
10. จังหวัดปทุมธานี
11. จังหวัดเพชรบูรณ์
12. จังหวัดพิจิตร
13. จังหวัดพิษณุโลก
14. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. จังหวัดสมุทรปราการ
16. จังหวัดสมุทรสาคร
17. จังหวัดสมุทรสงคราม
18. จังหวัดสระบุรี
19. จังหวัดสิงห์บุรี
20. จังหวัดสุโขทัย
21. จังหวัดสุพรรณบุรี
22. จังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
1. จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. จังหวัดจันทบุรี
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดปราจีนบุรี
5. จังหวัดระยอง
6. จังหวัดสระแก้ว
7. จังหวัดตราด

ภาคตะวันตก 5 จังหวัด
1. จังหวัดกาญจนบุรี
2. จังหวัดเพชรบุรี
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. จังหวัดราชบุรี
5. จังหวัดตาก

ภาคใต้ 14 จังหวัด
1.จังหวัดกระบี่
2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดตรัง
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.จังหวัดนราธิวาส
6.จังหวัดปัตตานี
7.จังหวัดพังงา
8.จังหวัดพัทลุง
9.จังหวัดภูเก็ต
10.จังหวัดระนอง
11.จังหวัดสตูล
12.จังหวัดสงขลา
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.จังหวัดยะลา

Facebook
Download Android
ชิมช็อปใช้

Get latest news from Blognone

Comments

By: zynapse on 8 October 2019 - 20:43 #1132085

ลบ