Tags:
Node Thumbnail

แอพฯ แผนที่ร้านค้า โดยรวบรวมข้อมูลตำแหน่งร้านค้า "ชิม ช้อป ใช้" ทั่วประเทศ 77 จังหวัด ที่ร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไว้ภายในแอพฯ เดียว

★ ชิม ★ ช้อป ★ใช้ ★ ทั่วไป ★ ช้อปธงฟ้า

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” รับเงินผ่าน "เป๋าตัง" (G-Wallet) จำนวน 10 ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 (รับลงทะเบียน วันละ 1 ล้านคน ต่อเนื่อง ทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน)