Tags:
Node Thumbnail

Google ร่วมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ให้ผู้ใช้งานสำรวจวังหน้าในรูปแบบดิจิทัลบนแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ Google Arts & Culture ผ่านนิทรรศการ วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา ซึ่งจะมีเนื้อหาการสำรวจวังหน้าในมุมมองต่างๆ พร้อมด้วยภาพ Street View มีไฮไลต์ดังนี้

  • จิตรกรรมฝาผนัง นำเสนอเป็นรูปภาพความละเอียดสูง
  • ตำราพิชัยสงคราม ให้ความรู้เกี่ยวกับพระนามของพระมหากษัตริย์และขนบการตั้งพระนาม
  • นิทรรศการผัสสะแห่งสิ่งที่จับต้องไม่ได้ของ “อินซิทู”
  • การแสดงขับร้องประสานเสียง โดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูในแบบ 360 องศา ซึ่งเป็นการแสดงที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับการแสดงในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยโดยเฉพาะ

No Description

ที่มา - ข่าวประชาสัมพันธ์

Get latest news from Blognone

Comments

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 18 September 2019 - 18:52 #1128940

คิดย้อนหลังไปถึงสมัยกูเกิลแมปส์มาไทยแล้ว รมต.กลาโหม หรือ ผบ. ซักคน ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยง


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!