Tags:
Node Thumbnail

แอปเปิลประกาศลงทุนเพิ่มเติมอีก 250 ล้านดอลลาร์ ในบริษัท Corning Incorporated ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์กระจกสำหรับ iPhone, Apple Watch และ iPad ที่หลายคนอาจคุ้นในชื่อ Gorilla Glass เงินลงทุนนี้เป็นการลงทุนเพิ่มเติมจาก 200 ล้านดอลลาร์ ที่แอปเปิลเคยลงทุนไปในปี 2017

เงินลงทุนดังกล่าวอยู่ในโครงการ Advanced Manufacturing Fund ที่แอปเปิลใช้เพื่อการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งเน้นไปที่การส่งเสริมการจ้างงานในสหรัฐ ซึ่ง Corning ถือเป็นซัพพลายเออร์ที่มีโรงงานอยู่ในสหรัฐ

Corning กล่าวว่าเงินลงทุนรอบใหม่นี้จะนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนากระจกชิ้นส่วนรุ่นใหม่ เพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอนาคต

ที่มา: แอปเปิล

alt="Corning"

Get latest news from Blognone

Comments

By: zyzzyva
Blackberry
on 17 September 2019 - 22:48 #1128803

เหมือนว่าตอนนี้ Apple ใช้กระจกสูตรพิเศษจากบริษัทนี้ ไม่ได้ใช้สูตรที่ขายให้บริษัทอื่นทั่วไป (Gorilla Glass)

By: atmas
ContributorIn Love
on 18 September 2019 - 00:17 #1128813 Reply to:1128803
atmas's picture

น่าจะใช้ตัวเดียวกับทั่วไปครับ แค่ไม่เคยยอมรับตรงๆ
.
https://9to5mac.com/2018/09/24/iphone-xs-drop-tests/


[S]

By: atmas
ContributorIn Love
on 18 September 2019 - 00:17 #1128814 Reply to:1128803
atmas's picture

ซ้ำ


[S]