Tags:
Node Thumbnail

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า Broadcom ได้เจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการทั้งหมด Symantec แต่ล่าสุด David Faber แห่งสำนักข่าว CNBC อ้างข้อมูลว่าการเจรจาของสองฝ่ายได้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากไม่สามารถตกลงราคากันได้

ข้อเสนอตอนแรกของ Broadcom นั้น เป็นการซื้อหุ้น Symantec ทั้งหมดที่ราคา 28.5 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่การเจรจาล่าสุด Broadcom ขอลดราคาลงจนต่ำกว่า 28 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้ Symantec ไม่รับข้อเสนอ เนื่องจากต้องการขายที่ราคาอย่างน้อย 28 ดอลลาร์ต่อหุ้น

แหล่งข่าวบอกว่าถึงแม้ดีลนี้จะไม่บรรลุ แต่ Broadcom ก็ยังมีแผนซื้อกิจการอื่นเข้ามาอีก อาทิ Tibco บริษัทด้านซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานทางไอที

ที่มา: CNBC

alt="Symantec"

Get latest news from Blognone

Comments

By: zerost
AndroidWindows
on 16 July 2019 - 11:18 #1120278
zerost's picture

นกอีกแล้ว​