Tags:
Node Thumbnail

Chan Zuckerberg Initiative (CZI) บริษัทลงทุนเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของคู่สามีภรรยา Mark Zuckerberg และ Priscilla Chan ประกาศให้ทุนโครงการ Human Cell Atlas และโครงการย่อยอีก 38 โครงการ เพื่อสร้างแผนที่เซลล์ของร่างกายมนุษย์อย่างละเอียด

แต่ละโครงการมีเป้าหมายสร้างแผนที่เซลล์ส่วนต่างๆ เช่น ตับ, ตา, หัวใจ โดยใช้เซลล์จากคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดี เพื่อให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราเมื่อเป็นโรคขึ้นมา

โครงการทั้งหมดที่ได้รับทุนจะมีวิศวกรซอฟต์แวร์หรือนักชีววิทยาสาย computational biology อย่างน้อยหนึ่งคน ข้อมูลที่ได้จะเปิดให้นักวิจัยเข้าถึงได้ฟรี โดยทาง CZI จะร่วมมือกับสถาบันวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งสร้างแพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลต่อไป

ที่มา - Chan Zuckerberg Initiative

No Description

Get latest news from Blognone