Tags:
Node Thumbnail

iRobot บริษัทผลิตหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านประกาศเข้าซื้อ Root Robotics สตาร์ทอัพพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา และเตรียมนำหุ่นยนต์ Root ซึ่งเป็นหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาการเขียนโค้ดเข้าสู่ไลน์สินค้าของ iRobot ต่อไป

Root เป็นสตาร์ทอัพที่ตั้งขึ้นภายใต้ Wyss Institute ที่ Harvard University โดยเป็นหุ่นยนต์สองล้อที่เน้นการทำงานบนพื้นผิวเรียบ ลักษณะคล้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roomba โดย Root สามารถโปรแกรมให้ทำงานได้หลายอย่าง เช่น วาดรูป, สแกนสี, ตอบสนองต่อการสัมผัส, ส่งเสียง, เล่นเพลง เป็นต้น

Root รองรับการโปรแกรมสามแบบ ตั้งแต่ขั้นต้น คือใช้กราฟิกโยงกันเพื่อสอนทักษะด้านตรรกศาสตร์, ขั้นกลาง จะเป็นส่วนผสมระหว่างการโค้ดและมีอินเตอร์เฟสเป็นลากวาง และขั้นสูงจะเป็นการเขียนโค้ดด้วยภาษา Swift ล้วน ๆ และกำลังพัฒนา ภาษาPython กับ JavaScript ซึ่งจะตามมาในอนาคต

iRobot ประกาศว่าการเข้าซื้อ Root ครั้งนี้คือเพื่อสนับสนุนการขยายกิจการเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา STEM และทำให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจศึกษาได้ง่ายขึ้น

ที่มา - VentureBeat, Engadget

No Description

Get latest news from Blognone