Tags:
Node Thumbnail

ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่า Alibaba เตรียมนำบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มอีกแห่ง ล่าสุด Alibaba ได้ยื่นเอกสารข้อเสนอเพื่อแตกหุ้นบริษัท จาก 1 หุ้นเป็น 8 หุ้น (สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผู้ถือหุ้นมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้น มูลค่าก็ลดลงตามจำนวน แต่รวมแล้วก็เท่าเดิม) ซึ่งต้องรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก่อน

Alibaba ให้เหตุผลในการแตกหุ้นว่าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวสำหรับการซื้อขายหุ้น ตลอดจนจัดการเงินทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าเพื่อให้การเพิ่มทุนรอบใหม่ในตลาดหุ้นฮ่องกง ราคาต่อหุ้นเริ่มต้นไม่สูงนั่นเอง

ทั้งนี้แม้จะมีรายงานว่า Alibaba ได้ยื่นเอกสารเตรียมเข้าตลาดหุ้นฮ่องกงแล้ว แต่ทาง Alibaba ก็ไม่เคยออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใด

ที่มา: TechCrunch

Alibaba

Get latest news from Blognone