Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลอินเดีย กำลังร่างกฎหมายแบนการซื้อขายและขุดเหมืองเงินคริปโต โดยมีบทลงโทษสูงสุดคือจำคุก 10 ปี

กฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่า Banning of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2019 ร่างโดยคณะทำงานของรัฐมนตรีเศรษฐกิจ Subhash Chandra Garg กำหนดให้เงินคริปโตเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ห้ามทำทุกอย่างตั้งแต่สร้าง ขุด ถือครอง ซื้อขาย เปลี่ยนมือ ส่วนเหตุผลที่รัฐบาลอินเดียต้องการแบนเงินคริปโต เป็นเรื่องการฟอกเงิน

ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านภาษีของอินเดีย Income Tax Department และ Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)

หากร่างกฎหมายผ่านโหวตจากรัฐสภาอินเดีย ผู้ถือครองเงินคริปโตมีเวลา 90 วันในการแจ้งข้อมูลและขายเงินออกไป

ที่มา - Bloomberg, Livemint, IndianWeb2

Get latest news from Blognone