Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัว KATALYST (แคททะลิสต์) โครงการที่ช่วยเร่งศักยภาพสตาร์ทอัพที่มีของดีอยู่แล้วให้สามารถดำเนินธุรกิจในสเกลใหญ่ขึ้น และโตได้ยาวๆ

ในโครงการ KATALYST จะมีทีมเข้าไปให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เช่น รูปแบบการทำธุรกิจ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ตลอดจนคำแนะนำการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยธนาคารกสิกรไทยได่ร่วมกับพันธมิตรของธนาคารและบริษัท Beacon Venture Capital ที่จะสนับสนุนเรื่องเงินลงทุนต่อด้วย

No Description

ปัจจุบันไทยมีสตาร์ทอัพกว่า 600 รายที่มาลงทะบียนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA มีสตาร์ทอัพที่มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนในปี 2560 จำนวน 31 ราย เป็นเงิน 106.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3,350 ล้านบาท และในปี 2561 มีสตาร์ทอัพที่มีผู้ร่วมลงทุน 35 ราย เป็นเงิน 61.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,933 ล้านบาท จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ชะลอลง เนื่องจากสตาร์ทอัพไทยยังเติบโตไม่ทัน ซึ่งธนาคารหวังว่าโครงการนี้จะช่วยต่อยอดสตาร์ทอัพห้มีศักยภาพมากขึ้น

นางสาวขัตติยา อิทนทรวิชัย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ระบุว่า ที่ผ่านมาสตาร์ทอัพไทยสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ แต่ยังขาดความสามารถในการนำพาธุรกิจของตัวเองให้อยู่รอดหรือโตขึ้นได้ นั่นจึงเป็นที่มาของโครงการ KATALYST

นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เผยว่า สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ KATALYST จะมีโอกาสได้ทำแคมเปญกับธนาคารที่มีกลุ่มฐานลูกค้าอยู่ในมือมากกว่า 14.5 ล้านราย มีโอกาสได้รับเงินลงทุนเพิ่มจาก Beacon ขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศผ่านบริษัทเควิชั่นที่อยู่ในเครือธนาคารกสิกรไทย และมีโอกาสได้ทดลองเทคโนโลยีใหม่เพื่อทำโซลูช่นการชำระเงินร่วมกัน เช่น โซลูชั่น FastPay ระบบส่งยอดค้างจ่ายในระบบ FlowAccount ไปยังแอพ K PLUS SME, โอกาสศึกษาดูงานในต่างประเทศ, การได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายจาก Baker McKenzie เป็นต้น

นายสุปรีชาบอกเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ไม่ได้เปิดรับสมัครทั่วไป แต่ถ้าสตาร์ทอัพรายใดมีไอเดียและผลงานที่สามารถต่อยอดผลิตถัณฑ์ของธนาคารได้ ก็ให้ส่งไอเดียเช้ามาที่ Facebook และเว็บไซต์ได้โดยตรงที่ katalyst.kasikornbank.com ถ้าทางธนาคารเห็นว่าไอเดียนั้นเข้าท่า จะมีทีมงานติดต่อกลับไปและร่วมทำงานกับสตาร์ทอัพนั้นๆ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเห็นผลลัพธ์

No Description

Get latest news from Blognone