Tags:
Node Thumbnail

Foursquare บริการเช็กอินและข้อมูลสถานที่ ประกาศเข้าซื้อกิจการ Placed บริษัทลูกของ Snap Inc. เจ้าของ Snapchat ที่ให้บริการระบบโฆษณาแบบระบุพิกัดตามสถานที่ต่าง ๆ เมื่อลูกค้าไปยังพื้นที่ของร้าน โดยดีลดังกล่าวไม่มีการเปิดเผยมูลค่า ซึ่ง David Shim ซีอีโอ Placed จะมาเป็นประธานบอร์ดของ Foursquare

นอกจากประกาศซื้อกิจการแล้ว Foursquare ยังประกาศรับเงินเพิ่มทุนอีก 150 ล้านดอลลาร์ นำโดยกลุ่มทุน Raine ซึ่งเงินส่วนหนึ่งถูกนำมาใช้ซื้อกิจการ Placed นั่นเอง

หลายคนอาจคุ้นเคย Foursquare ในฐานะแอปเช็กอินสถานที่ต่าง ๆ ที่ตอนนี้แยกเป็นแอปอีกตัวคือ Swarm แต่ปัจจุบัน Foursquare เน้นสร้างรายได้จากลูกค้าองค์กร ผ่านบริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการโฆษณาแบบระบุพิกัดชื่อ Attribution ซึ่งตอนนี้มีพาร์ทเนอร์ที่ใช้ข้อมูลสถานที่ของ Foursquare มากกว่า 1.5 แสนแอป รวมทั้ง Uber, Twitter, Samsung และ Apple การเข้าซื้อ Placed ซึ่งเป็นคู่แข่งมาก่อน ก็ทำให้ Foursquare มีฐานลูกค้าที่ใหญ่มากขึ้นในตลาดโฆษณาแบบระบุพิกัดในร้านค้า โดยจะเปลี่ยนชื่อบริการใหม่เป็น Placed by Foursquare

ที่มา: Foursquare

alt="Placed"

Get latest news from Blognone