Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารกรุงเทพ โดยคุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แถลงข่าวร่วมกันเปิดตัว "CHECKPOINT" แอพพลิเคชันที่ไว้สะสมก้าวเดินเพื่อแลกของรางวัลต่างๆ หรือใช้เพื่อบริจาคให้โครงการเพื่อสังคมต่างๆ

แอพดังกล่าวเป็นผลงานของนักศึกษาที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจในการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยทุก 1,000 ก้าว มีค่าแทนเงินเท่ากับ 1 บาท โดยสามารถนำไปแลกสินค้า บริการ หรือเข้าร่วมกับโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงการบริจาคให้กับโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ด้วย

No Description

คุณพจนีระบุว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นการส่งเสริมโครงการหรือธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงนักศึกษา ให้สร้างโซลูชั่นที่ดีและแอพซึ่งมีประโยชน์กับสังคมด้วย แอพดังกล่าวมาจากโครงการ Hackathon ที่จัดร่วมกับแผนก Innohub ของธนาคารกรุงเทพในปีแรก และได้รับการตอบรับอย่างดี

No Description

ด้านอาจารย์อรพรรณระบุว่า แอพดังกล่าวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและจูงใจให้นักศึกษาพัฒนาโครงการต่างๆ ดังกล่าวให้มากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ แอพดังกล่าวจะเปิดให้ดาวน์โหลดในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ และอยู่ระหว่างการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ

ที่มา - งานแถลงข่าวเปิดตัว

Get latest news from Blognone

Comments

By: eiken
iPhoneWindows
on 30 May 2019 - 16:13 #1112499

มีแนวโน้มจะอัพเดท UI กับ fuction ใหม่ๆอีกไหม?