Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ให้แอปวิดีโอคอลล์ Duo มีรายละเอียดดังนี้

ฟีเจอร์แรกคือ วิดีโอคอลล์แบบกลุ่ม สามารถสนทนาสูงสุดพร้อมกัน 8 คน เปิดให้กับผู้ใช้ Android และ iOS ทั่วโลกแล้ว (ก่อนหน้านี้ได้บางส่วน)

อีกฟีเจอร์คือ โหมดประหยัดการใช้ข้อมูล มีเฉพาะผู้ใช้ Android โดยเมื่อเลือกเปิดโหมดนี้ จะทำให้การใช้ปริมาณข้อมูลลดลง ไม่ว่าจะเป็นการต่อเครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi ตอนนี้ใช้งานได้บางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย บราซิล และจะเพิ่มเติมในอนาคต

สุดท้ายคือการส่งข้อความแบบวิดีโอ ถ้าคอลล์หากันมันไม่มีเวลา ก็สามารถส่งคลิปวิดีโอไปให้แทนได้ พร้อมใส่ข้อความ รูปวาด อีโมจิ ประกอบ ตอนนี้มีให้ใช้แล้วบน Android ส่วน iOS จะตามมาเร็ว ๆ นี้

ที่มา: กูเกิล

alt="Duo Group VDO Call"

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 24 May 2019 - 05:02 #1111245
hisoft's picture

จริงๆ อยากได้ voice call กลุ่มมากกว่านะครับ - -"