Tags:
Node Thumbnail

Tesla เตรียมออกอัพเดตให้รถยนต์ Model X และ S ในยุโรปเพื่อลดความสามารถของระบบ Autopilot ลง หลังสหภาพยุโรปออกข้อบังคับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบช่วยขับในรถยนต์

ข้อบังคับ UN/ECE R79 ถูกประกาศออกมาเมื่อปีที่แล้ว และสหภาพยุโรปได้นำมาบังคับใช้ ทำให้รถยนต์ทุกรุ่นในยุโรปที่มีระบบช่วยขับต้องทำตาม ซึ่งฝั่ง Tesla กำลังเตรียมออกอัพเดตปรับลดองศาการหมุนของพวงมาลัยลงจากเดิม ซึ่ง Tesla ระบุว่าอาจจะทำให้ความสามารถในเข้าโค้งหักศอก (sharp turn) ลดลงได้ อีกทั้งยังกำหนดว่าผู้ขับขี่ต้องสามารถหยุดการทำงานของระบบช่วยเลี้ยวของรถด้วยแรงไม่เกิน 50 นิวตันด้วย

นอกจากนี้ Tesla ยังปรับฟีเจอร์เปลี่ยนเลนอัตโนมัติอีกนิดหน่อยด้วย โดยหากผู้ขับขี่ต้องการเปลี่ยนเลนจะต้องยกเลี้ยวไปครึ่งหนึ่ง (ยังไม่ถึงล็อค) แล้วรถจะต้องเริ่มเปลี่ยนเลนให้ในเวลาไม่เกิน 5 วินาทีหลังจากเปิดไฟเลี้ยว

อย่างไรก็ตาม Tesla Model 3 ที่จำหน่ายในยุโรปนั้นทำตามข้อบังคับใหม่นี้มาตั้งแต่ต้นแล้ว

ที่มา - Electrek

Get latest news from Blognone